Koszt: 30 zł/os.
Czas trwania: 45-55 minut / 90 minut
Miejsce: Czarci Młyn, ul. Lwówecka 5, 59-850 Świeradów-Zdrój
Terminy: terminy dla grup ustalane indywidualnie
Rezerwacje: tel.: +48 570 778 078
e-mail: biuro@podziemna-wieza.pl

Gry terenowe to w ostatnim czasie rosnący w popularności sposób aktywnego spędzania czasu, doskonale budujący w uczestnikach zdolność kooperacji.

Gry terenowe możliwe są do zrealizowania m.in. w trakcie oczekiwania na warsztaty „Od ziarenka do bochenka” oraz podczas oczekiwania na wypiek, dzięki czemu dzieci spędzą przerwę w zaangażowany sposób. Mogą być także osobną usługą.

Dlaczego warto zainteresować się grą terenową?

Przede wszystkim to świetna zabawa, ale połączona z pożytecznym elementem integracji grupy oraz możliwością sprawdzenia pozyskanej w szkole wiedzy. Przygotowujemy zróżnicowane warianty gier dostosowane do potrzeb i możliwości różnych grup wiekowych uczestników.

Grupa uczestników podzielona zostaje na mniejsze zespoły, które otrzymają do wykonania serię specjalnych zadań i zagadek do realizacji. Zadania trzeba jednak najpierw znaleźć bądź rozszyfrować według przygotowanego kodu. Podzielenie dużej grupy na mniejsze części umożliwia zaangażowanie większej ilości osób na bardziej indywidualnym poziomie.

Gry prowadzi instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza z wieloletnim doświadczeniem w strukturach harcerskich i opiece nad grupami dzieci. Tematyka zadań jest zróżnicowana, ale związana z regionem, jego historią, legendami i okolicą Gór Izerskich.

Zadania do gier:

I. mogą być ułożone przez nauczycieli, jeżeli chcą sprawdzić w atrakcyjny sposób stopień przyswojenia materiału.

II. układa Organizator adekwatnie do wieku uczestników bazując na harcerskich grach terenowych.

III. układa Organizator bazując na programie nauczania dla danej klasy (dopłata 10 zł od 1 zadania, ilość ustalamy na etapie rezerwacji)

Organizacja:

Grupy do 30 os.: odbywają grę na terenie Czarciego Młyna. Czas trwania: 45 min.

Grupy do 45 os.: dzielone są na części, z czego jedna 15 os. grupa realizuje grę terenową w pobliskim lesie pod nadzorem. Czas trwania: do 90 min.

Cena gry nie zawiera nagród.