Spacer Mostem Bastei obok 190 m skały przypominającej basztę nad taflą rzeki Łaby z widokiem na okoliczne zamki wcześniejszego pogranicza czesko-saksońskiego. Punkty widokowe, z których widać m. in. Twierdzę Koenigstein, która jest także w programie wycieczki. Olbrzymia warownia ulokowana na płaskowyżu 247 m n.p.m. góruje nad okolicą. Dopełnieniem całości będzie zamek Stolpen, twierdza z 80 m studnią (zbiornikiem na deszczówkę), wydrążoną w skale bazaltowej – „więzienie” hrabiny Cosel, kochanki króla.

8.10
Wsiadamy do autobusu w Świeradowie-Zdroju
Jadący ze Szklarskiej Poręby autobus przystanie na stacji paliw przy ul 11 listopada. Uwaga możliwe spóźnienie do 20 minut.
8.30
Przejście graniczne w Jindrichowicach
11.00
Rozpoczęcie zwiedzania
16.00
Czas wolny
19.30
Powrót do Świeradowa-Zdroju
Wycieczka kończy się w tym samym miejscu, co się zaczęła.
Difficulty for this tour