Pierwsze informacje, na jakie natrafiamy, kierują nas do hrabiego Schaffgotcha i osady o nazwie Pańska Wieś (wówczas Hermsdorf). Jest to pierwsza z czterech powstałych podczas wojny trzydziestoletniej wsi, które złożyły się w roku 1937 na znaną nam dzisiaj Czerniawę-Zdrój.

Młyn obecnie zwiedzany, został wybudowany w roku 1890. Praca w nim odbywała się przy wykorzystaniu koła nasiębiernego o średnicy 6,5 m. Budynek przed wojną należał do Hrabiego. Młynarz, który mieszkał w nim wraz z rodziną, był dzierżawcą. Od 1945 roku właścicielem młyna jest miasto. Do roku 2010 młyn dzierżawiła rodzina Pietrasz. W latach trzydziestych XX wieku w młynie zainstalowano silnik elektryczny, co uniezależniło jego pracę od poziomu wody w Czarnym Potoku. Można było korzystać z tańszego napędu wodnego oraz elektrycznego, nieco droższego w eksploatacji.

Do lat 90-tych XX wieku obiekt funkcjonował jako młyn gospodarczy, jednak kiedy mąka w sklepach stała się ogólnodostępna i tańsza w ostatecznym rozrachunku niż uprawa zboża na mniej urodzajnych górskich glebach, coraz mniej rolników przybywało mleć ziarno.

Sposobem na przetrwanie stała się turystyka. Pan Adam Pietrasz zaczął oprowadzać zainteresowanych zwiedzaniem, opowiadać jak taki młyn działa, pokazywał niedziałające od lat 50-tych koło… Zwiedzających częstował swojego wypieku chlebem ze smalcem, który sam wytopił, a kto miał ochotę mógł zakupić jego wyroby.

W latach 2010-2012 młyn został odrestaurowany z przy wsparciu unijnym. W latach 2014-2019 atrakcję udostępniano nieodpłatnie, częstowano turystów upieczonym w młynie chlebem, odbywały się warsztaty piekarnicze, a także uczestnicy warsztatów uczyli się m. in. wyrabiać masło. W roku 2019 radni miejscy zdecydowali się powierzyć obiekt instytucje podlegającej miastu. Od jesieni 2019 wstęp i warsztaty stały się odpłatne. W roku 2021 Burmistrz miasta Świeradów-Zdrój rozpoczął przekonywanie radnych, że obiekt należy powierzyć przedsiębiorcy, który będzie miał więcej czasu na rozwijanie go jako atrakcję turystyczną. Dyskusje były burzliwe i trwały przez 3 sesje Rady Miasta. W końcu w listopadzie 2021 zadecydowano o przekazaniu Czarciego Młyna w dzierżawę przy 4 głosach wstrzymujących się, 4 przeciwnych i 5 za.