W średniowieczu oddawano cześć królowej rzek, wędrowano do źródeł Łaby i składano jej czarne kuraki w ofierze. W XVII wieku hrabia Harrach zbudował symboliczną studnię. Stąd wywodzą się legendy o Królu wód i jego córach – pięknych wodnych nimfach, w których zakochiwali się drwale.

Przemyt funkcjonował już wieki temu, rejon źródeł jednej z najważniejszych rzek w Europie był właśnie takim miejscem, gdzie przekraczano granicę celem uniknięcia oclenia towaru. Dzisiejsze schronisko ” Pod Łabskim Szczytem” znajduje się w miejscu dawnego domu celnego, który był odpowiedzią na działania przemytników.

Wycieczka z górskim przewodnikiem sudeckim do źródeł Łaby.
Podczas tej wędrówki można podzielić grupę. Część może pozostać w schronisku, podczas gdy reszta wędruje do źródeł Łaby, same źródła sa schowane pod śniegiem, ale miejsce oznaczone zimą jako Pramen Labe jest niezwykle malownicze i widokowe, podziwiamy stamtąd panoramę na czeskie Karkonosze, zawłaszcza rejon Spindlerovego Mlyna. Śnieżka i Śnieżne Kotły wyglądają z tej perspektywy zupełnie inaczej niż z polskich miejscowości podgórskich.

Zgłoszenia drogą mailową prosimy kierować na adres info@gory-przewodnik.pl

Uczestnicy żywią się i ubezpieczają we własnym zakresie. Każdy musi posiadać na wyposażeniu latarkę czołową, zimą szybciej robi się ciemno, a wędrówka może się nieplanowanie wydłużyć.

Koszt uczestnictwa zawiera wyłącznie usługę przewodnicką, wynosi 35 zł od osoby, grupa minimum 5 osób. Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób przewidujemy zniżkę ustalana indywidualnie.
Grupy większe niż 15 osób proszone są o kontakt w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed wycieczką.

8.40
Spotykamy się na parkingu koło Muzeum Minerałów
Przy wejściu na żółty szlak, gdzie zostanie rozdzielony sprzęt.
9.00 – 11.30
Schronisko Pod Łabskim Szczytem
Wędrujemy do Schroniska Pod Łabskim Szczytem.
12.00
Herbatka
Po herbatce ruszamy do źródeł Łaby.
13.30-14.30
Przerwa obiadowa
W Schronisku Pod Łabskim Szczytem.
14.45
Startujemy do Szklarskiej Poręby
Poziom trudności